Verdiepingsbijeenkomst voor professionals in zorg en welzijn, i.s.m. Theatergroep Kracht van Beleving

Wist u dat mantelzorgers vaak te maken hebben met verlieservaringen? Bijvoorbeeld het verlies van de relatie zoals die was voordat de partner ziek werd, of verlies van toekomstperspectief. Dit is van invloed op hun houding en gedrag, bijvoorbeeld ten opzichte van de verzorgde, maar ook ten opzichte van u, de professionele hulp- of zorgverlener.

Maria Hoeffnagel (preventiewerker bij Prezens) ondersteunt familie en naasten van mensen met psychische ziekten. Zij merkt in de praktijk dat kennis over rouw en verliesprocessen goed toepasbaar is in mantelzorgsituaties: “Met inzicht in processen van rouw en verlies kun je ervaringen en gevoelens van mantelzorgers vaak beter plaatsen. Daardoor kun je een mantelzorger helpen om meer grip te krijgen op de eigen situatie en ondersteunen bij het omgaan met het verdriet.”

Op de verdiepingsbijeenkomst op 8 maart nodigen we professionals in zorg en welzijn uit om met elkaar te onderzoeken op welke manier inzichten in rouw en verliesverwerking bruikbaar zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers. Dit doen we onder leiding van dagvoorzitter Joke Schippers, rouw- en verliesdeskundige.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Vooraf aanmelden s.v.p.
U kunt zich aanmelden door te bellen met Markant (T 020 886 88 00) of een e-mail te sturen naar info@markant.org o.v.v. ‘Aanmelding Verdiepingsbijeenkomst 8 maart’.

Aan de orde komt:

  • Herkent u verlieservaringen en -gevoelens bij mantelzorgers?
    Theatergroep Kracht van Beleving verkent spelenderwijs met u ervaringen uit de praktijk.
  • Introductie in rouw en verliesverwerking
    Maria Hoeffnagel volgde de opleiding tot rouw- en verliesbegeleider. Ze zet de belangrijkste inzichten bij rouw en verlies op een rij en licht toe hoe zij deze theorie toepast bij de ondersteuning van mantelzorgers.
  • Gesprekstafels
    Met elkaar in gesprek over ervaringen uit de praktijk: zijn de geschetste situaties herkenbaar? Is de theorie bruikbaar? Wat maakt het los? En wat is er nodig om met mantelzorgers in gesprek te gaan over verlieservaringen?

Programma
14.30 – 15.30 uur Casus uit de praktijk, door theatergroep Kracht van Beleving.
15.30 – 15.50 uur Pauze
15.50 – 16.05 uur Presentatie door Maria Hoeffnagel, van Prezens.
16:05 – 16.50 uur Gesprekstafels 16.50 – 17.00 uur Afsluiting

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam (onderdeel van Markant) en is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum en Prezens (onderdeel van GGZ inGeest).