Kaart wordt geladen...

Datum
7 juni 2012
00:00

ActiZ organiseert in 2012, het Europees jaar van Active Ageing, een serie debatten over de toekomst van de ouderenzorg. In Nederland stijgen de kosten van de ouderenzorg het snelst van Europa. Door vergrijzing en technologische ontwikkelingen, maar ook omdat ouderenzorg nergens zo geïnstitutionaliseerd is als in ons land. In andere landen is veel meer zorg in handen van vrienden en familie. Tegelijkertijd zien we de opkomst van een Nieuwe Oudere: langer gezond, actiever en zelfstandiger dan vroeger. Volop kansen dus om ouderenzorg anders te organiseren. In de debatten moet duidelijk worden waar kansen liggen en wat er op korte termijn moet gebeuren. U wordt van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen!
Meer informatie: www.hetnieuweouderworden.nu


Locatie
Brabanthallen