Veranderende zorgverlening en het bereik van allochtonen met psychische problematiek. Dit waren de onderwerpen van de expertmeeting op woensdag 30 mei 2012 in de Rode Hoed.

De commissie Interculturalisatie en Diversiteit van SIGRA organiseerde deze bijeenkomst samen met de Adviesraad Diversiteit en Integratie van de Gemeente Amsterdam. Er werd onder andere aandacht besteed aan het adviesrapport ‘Toegankelijk en Effectief voor allen’ van de Adviesraad en het onderzoek hierachter en aan de decentralisatie van de AWBZ begeleiding.

Er werd gestart met een presentatie door professor dr. Joop de Jong, hoogleraar culturele en internationale psychiatrie, over het onderzoek achter het adviesrapport ‘Toegankelijk en Effectief voor allen’ van de adviesraad Diversiteit en Integratie.

Onderzoeksfeiten uit dit rapport:

  • Migranten- en vluchtelingengroepen lijden vaker psychisch dan inheemse Nederlanders
  • Migranten bezoeken vaker de huisarts dan inheemse Nederlanders maar minder vaak een alternatieve geneeskundige
  • We weten niet hoe goed de huisarts de psychische problemen herkent en we weten niet hoeveel er in totaal bij de arts komen met psychische problemen
  • Ook opvallend: In 15 jaar is het zorggebruik van migranten in de GGZ niet toegenomen terwijl dit voor inheemse Nederlanders wel is toegenomen.

Na het theoretisch kader stipte hij een aantal aanbevelingen uit het adviesrapport voor de zorginstellingen aan. We moeten meer doen aan preventie. De GGZ moet ondersteuning bieden aan huisartsen over hoe psychische problematiek te herkennen bij andere culturen. We moeten zelf onze medewerkers blijven trainen in culturele competenties. Er zou meer aandacht moeten zijn voor samenwerking met categorale aanbieders want deze ontwikkelen erg veel nieuwe methodes en van die kennis moeten we gebruik maken. Veel aanbevelingen maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Ook daar heeft hij een antwoord op in de vorm van drie a’s:

  • Aanschuiven; veel meer onszelf laten zien bijvoorbeeld bij de gemeente
  • Aanscherpen; blijven monitoren en onderzoeken, waar hebben we het over?
  • Alert blijven; wat gebeurd er om ons heen kunnen we hier op inspelen?

De tweede presentatie wordt gegeven Gerrit Jolink werkzaam als procesmanager decentralisatie AWBZ begeleiding bij de gemeente Amsterdam. De komende jaren zullen we te maken krijgen met een overheveling van de AWBZ-begeleiding de jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding zal niet meer doorgaan per 1 januari 2013, maar de gemeente gaat er vooralsnog wel vanuit dat deze later zal plaatsvinden. Ze verschuiven nu de aandacht naar de vernieuwing van de WMO met een focus op wijkgericht werken, samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar, en welzijnsaanbieders.

Tijdens een rondetafelgesprek onder leiding van Indra Boedjarath, directeur van Mikado, wordt vervolgens met de informatie van de twee sprekers aan de slag gegaan. Er wordt enthousiast gebrainstormd en een hoop ideeën komen ter tafel. Het is duidelijk dat één van de adviezen van de sprekers veel bijval krijgt en dat is: ‘zoek het gesprek met de gemeente op’. Met dit advies gaan de commissie Interculturalisatie en Diversiteit en de adviesraad Diversiteit en Integratie aan de slag.

De snelste manier om de voortgang rondom dit gesprek te volgen is via de LinkedIn groep SIGRA Interculturalisatie en Diversiteit.

Contactpersoon: Mariëtte Hosemans van SIGRA