Een oud-AMWAHT-cursist is bezig met het opzetten van een nieuwe mantelzorgondersteuning in Osdorp, genaamd: Lucas Zorg. Lucaszorg is een initiatief in Osdorp dat in januari 2016 van start is gegaan vanuit de Lucas Community aan de Notweg 32 in Amsterdam. Lucas Zorg wil graag samenwerken met de hulpverleners in Osdorp.

 

Wat doet Lucas Zorg?
Lucas Zorg organiseert informele zorg en biedt in beperkte mate formele zorg aan.
De basis van Lucas Zorg is een fijnmazig netwerk van betrokken buren.
Betrokken buren is een groep gemotiveerde, getrainde ervaringsdeskundige bewoners die zich betrokken voelt bij buurtgenoten in Osdorp. Zij kennen hun buurtgenoten omdat ze persoonlijk contact met hen hebben.

  • Zij signaleren wat buren nodig hebben en ondersteunen hen waar nodig.
  • Zij brengen buren bij elkaar voor onderlinge steun en gezelligheid.
  • Zij informeren over de veranderde zorg en ondersteuning.
  • Zij verwijzen gericht door naar deskundige instellingen.
  • Zij zetten een buurtnetwerk op.

Het basispakket Informele Zorg bestaat naast betrokken buren uit:
• Spreekuur bij Lucas Zorg; laagdrempelig en waar nodig in de eigen taal.
• Dagbesteding met een groeiend aantal mogelijkheden op basis van wat mensen kunnen en willen (werken in de tuin, bewegen, knutselen, koken).

Lucas Zorg biedt ook een pakket Formele Zorg die direct verbonden is met de informele zorg en voorlopig uit twee onderdelen bestaat:
• Hulp bij het huishouden: een project van de gemeente Amsterdam waarin alternatieven gezocht worden voor thuishulp.
• Verzorging: met de inzet van stagiaires van de opleiding verzorgende IG.

In de toekomst zal op basis van de resultaten van de Informele Zorg, de Formele Zorg verder worden uitgebreid.

Wij zien samenwerkingsmogelijkheden in de wederzijdse verwijzing en signalering en we horen graag van u of samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Binnenkort zullen we u hierover telefonisch benaderen. Wilt u ons bellen, dan kan dat op ma/di/do tussen 13.00 en 14.00 op nummer 020-8081281 of 0659489137.

Op 11 februari a.s. willen we u dan laten kennismaken met de betrokken buren van Lucas Zorg in de hoop op een vruchtbare samenwerking. U bent op die datum welkom aan de Notweg 32 om 15.30 uur (u kunt al wat eerder binnenlopen).