Hoe vinden alle Amsterdammers de weg naar mantelzorgondersteuning als zij dat nodig hebben? Juist Amsterdammers met een andere culturele achtergrond lijken vaak moeilijker ondersteuning te vinden. Stadsdeel Zuid vroeg het expertisecentrum van Markant om in samenwerking met Combiwel, Dynamo, Prezens en zelforganisaties hiervoor iets te ontwikkelen. Het resultaat is het actiepakket ‘Samen praten over zorg’, een vrolijk gekleurde doos vol materialen om op een laagdrempelige manier in groepen in gesprek te gaan over zorg. Op dit moment wordt het actiepakket gericht verspreid onder zelforganisaties.  
 
In het actiepakket zitten vier activiteiten. Die zijn gericht op: je persoonlijke verhaal delen, het uitwisselen van opvattingen over goede zorg, in balans blijven en hulp vragen. Ingrid Bouwman licht toe: “We hebben het actiepakket in samenwerking met zelforganisaties ontwikkeld. We werden als Markant de afgelopen jaren steeds vaker uitgenodigd om bij bijeenkomsten van zelforganisaties aan te sluiten, om iets over mantelzorg te vertellen. Met het actiepakket kunnen veel meer groepen nu zelf in gesprek over (mantel)zorg.”

Voor zelforganisaties
Op dit moment worden de eerste actiepakketten uitgereikt aan contactpersonen van zelforganisaties. Ook kunnen zij een korte training volgen. Op dit moment is het actiepakket nog niet onbeperkt beschikbaar voor alle organisatiesWilt u graag op de hoogte blijven als er extra exemplaren van het actiepakket beschikbaar komen? Stuur ons een e-mail  o.v.v. Interesse in actiepakket ‘Samen praten over zorg’.