Op 14 juni 2022 organiseert het expertisecentrum van Markant een online bijeenkomst voor beroepskrachten in zorg en welzijn over ontsporing van mantelzorg. 

Door de coronamaatregelen is de druk op mantelzorgers toegenomen. In veel gevallen is er minder ondersteuning van professionals, zoals wijkverpleging en dagopvang. Als mantelzorgers de zorg voor hun familielid of naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan omslaan in verwaarlozing of zelfs mishandeling. Met schrijnende situaties tot gevolg… 

Kom je in zorgsituaties waarover je je extra zorgen maakt?
Ben je ongerust over een cliënt?
En wil je handvatten over wat je in deze situaties kunt doen?
Meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Aan de orde komt o.a.:

  • Preventie 
  • Signalering 
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Casuïstiek

Locatie
De bijeenkomst is online via Teams. Je krijgt vooraf een link toegestuurd voor deelname.
Dinsdag 14 juni, van 14.00 tot 16.00 uur.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden met onderstaand aanmeldformulier.
Bellen kan ook: T 020 886 88 00.