Online voorlichting: Alles over het persoonsgebonden budget (pgb)

Zoom
08 maart 2022 van 19.00 - 20.30 uur
Als u zorg nodig heeft of zorgt voor een ander, kunt u zelf zorg inkopen via een persoonsgebonden budget. In deze online voorlichting gaat u op zoek of een pgb past bij u en uw situatie en vertellen wij hoe het werkt.

Heeft uw naaste zorg nodig door ziekte, handicap of ouderdom? Dan kan hij of zij een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen bij een zorgverlener. Dat betekent dat u zelf een zorgverlener kiest. En dat u zelf afspraken maakt met uw zorgverlener(s) over de te leveren zorg, de tijden en het bedrag dat u betaalt. Zo is het ook mogelijk dat de zorgvrager de mantelzorger inhuurt voor (een deel van) de nodige zorg.

Degene die de zorg ontvangt, is en blijft de budgethouder van het pgb. Wel kan u als naaste helpen met de aanvraag of het beheren van het budget, bijvoorbeeld omdat de verzorgende minderjarig is of daartoe niet in staat is.

Onderwerpen

 • Past een pgb bij uw situatie?
 • Hoe werkt het pgb?
 • De verschillende soorten pgb:
  – Pgb vanuit de Jeugdwet.
  – Pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  – Pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  – Pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Hoe vraagt u een pgb aan?
 • Inhuren van de mantelzorger van het pgb.
 • Waar moet u op letten bij het maken van afspraken met de zorgverlener(s)?
 • Het verantwoorden van het pgb.

Trainer  Karin van Bodegraven, Markant.

Wanneer  Dinsdag 8 maart van 19.00 tot 20.30 uur.

Wat heeft u nodig om mee te doen?  Deze voorlichting is online. U heeft een computer, laptop of smartphone nodig. Uiterlijk een dag voor de bijeenkomst, ontvangt u een instructie voor het downloaden van Zoom en een link voor deelname.
Komt u er niet uit? Dan kunnen wij u er telefonisch bij helpen.

Aanmelden  U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch via 020 886 88 00 of via onderstaand formulier. Deelname is gratis voor mantelzorgers.