Vaak denken we bij verlies aan doodgaan. Maar als mantelzorger kunt u ook te maken krijgen met verlies en rouw terwijl uw partner, kind, ouder of andere naaste in leven is.

U kunt een gevoel van rouw ervaren, omdat uw naaste voor wie u zorgt steeds zieker wordt en/of minder kan. Maar ook wanneer het contact en de relatie met uw naaste verandert, bijvoorbeeld als gevolg van dementie, niet-aangeboren hersenletsel, een psychiatrische aandoening of een beperking. Hoe (h)erkent u dit proces en hoe geeft u het een plek in je leven?

Onderwerpen bijeenkomst

  • Verschillende vormen van verlieservaringen, in het bijzonder verlieservaringen bij mantelzorgen.
  • Oude en nieuwe opvattingen over het omgaan met verlies.
  • Welke betekenis heeft het omgaan met verlieservaringen in onze culturen?
  • Welke ervaringen heeft u zelf?
  • Waar heeft u of had u behoefte aan bij het verwerken van een verlieservaring?
  • Welke professionele ondersteuning is er bij het verwerken van verlieservaringen?

Trainer Karin van Bodegraven, Markant.

Wanneer Woensdag 16 maart

Tijd van 14.30 tot 16.00 uur

Waar NoLIMIT, Geldershoofd 80, Amsterdam Zuidoost

Kosten Deelname is gratis

Aanmelden 
Aanmelden kan via onderstaand formulier. Of bel Markant op 020 886 88 00.

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door Stadsdeel Zuidoost. Bij te veel inschrijvingen hebben mantelzorgers uit dit stadsdeel voorrang.