Onderzoek wijst uit dat oudere migranten vaker dementie hebben dan autochtone Nederlanders. Alzheimer Nederland verwacht dat het aantal migranten met dementie in 2030 meer dan verdubbeld zal zijn, terwijl er nu al onvoldoende aanbod voor hen is. Dit thema staat centraal op deze bijeenkomst in Amsterdam-Noord.

De bijeenkomst ‘Samen kunnen we meer’ is een initiatief van Buurtteam Amsterdam-Noord (project Welzijn Ouderen), Vrouwenbazaar en Doras (Project sleutelpersonen migranten/dementie). Het gaat over dementie bij oudere migranten, waarbij de samenwerking tussen formele en informele zorg en sleutelpersonen centraal staat: wat hebben zij elkaar te bieden, wat kunnen ze van elkaar leren en wat zijn de wensen en ervaringen van oudere migranten en sleutelpersonen.

Voor de bijeenkomst worden verschillende doelgroepen binnen de wijk Volewijck uitgenodigd: ouderen en hun mantelzorger, zelforganisaties, zorgprofessionals, medewerkers van Buurtteam Volewijck, studenten, ambtenaren en ondernemers. Het doel is om samen op zoek te gaan naar oplossingen en de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Ook worden er tips uitgewisseld over hoe migranten met dementie en hun mantelzorgers passende zorg en ondersteuning gegeven kan worden. Waarmee moeten we rekening houden, zodat ook zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij?

Vragen die aan de orde komen, zijn:
1- Wat is het aanbod in de wijk en is dat geschikt? Bijvoorbeeld: inloop /dagbestedingen, verpleeghuizen, casemanagers dementie, buurtteam, welzijn, preventieprogramma, mantelzorg-ondersteuning, wijkactiviteiten e.d.
2- Wat hebben mantelzorgers van migranten nodig voor het vervullen van hun huidige of toekomstige taken?
3- Hoe verbeteren we de samenwerking tussen zelforganisaties, zorg en welzijn, mantelzorgers en ondernemers?

Programma
14.30 – 15.00 uur inloop met een lekker hapje en drankje en muziek
15.00 – 15.05 uur welkom en introductie
15.05 – 15.30 uur ouderen aan het woord
15.30 – 16.15 uur groepsgesprekken over urgente vragen
16.15 – 17.00 uur plenaire nabespreking en conclusies (wat is het huidige aanbod en welke kansen zijn er?)
17.00 uur napraten met een hapje, drankje en muziek.

Waar en wanneer
Donderdag 16 maart, van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30).
Heimansweg 33 in Amsterdam-Noord

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar a.abdallah@doras.nl.