We worden steeds ouder en dat is heel mooi. Maar het heeft ook gevolgen voor de vraag naar zorg en ondersteuning in de toekomst. Beter Samen Noord wil met u in gesprek over uw ideeën en wensen.

Wat zijn bijvoorbeeld uw ideeën en wensen over:

  • Hoe willen we ouder worden?
  • Hoe bereiden we ons daarop voor?
  • Wat hebben we nodig om ons daarin te ondersteunen?
  • Waar zitten bij u en uw omgeving de grootste zorgen?
  • Wat kunnen we samen beter dan alleen om prettig oud te worden als mens en als gemeenschap?
  • Hoe kan digitale hulp helpen bij uw sociale contacten?
  • Hoe kan digitale zorg helpen bij een gezonde leefstijl?
  • Kan een app of website helpen in het inzicht krijgen in eigen financiën en bij financiële zorgen?

Wat gaan we doen?
Beter Samen in Noord wil samen met u nadenken over hoe de zorg in de toekomst ingericht kan worden in een ouder wordende samenleving. In kleinere groepjes ga je in gesprek over de toekomst. En kijken jullie samen met naar mogelijke oplossingen en wie daar nog bij betrokken kan worden. Alle uitkomsten worden geanonimiseerd verwerkt.

Wanneer en hoe laat
Donderdagavond 2 februari van 19.00 tot 21.00 uur.
Inloop vanaf 18.45 uur.

Waar
Buurtteam Volewijck, Hagedoornplein 1c in Amsterdam-Noord

Aanmelden Burgerdialoog
Als u in Amsterdam-Noord woont en hierover mee wilt praten, meld je dan aan via communicatie@cordaan.nl. Je ontvangt daarna een bevestiging met meer informatie. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen.

Tot snel!

De Burgerdialoog is een initiatief van Beter samen in Noord en de Digitale ZorgZandBak. De Digitale ZorgZandBak is een methode waarbij met concrete praktijkvoorbeelden belemmeringen in het zorgsysteem worden opgehaald. Vervolgens wordt gekeken welke aanpassingen in het beleid en de regelgeving hiervoor nodig zouden zijn. Op meerdere plekken in het land worden hierover gesprekken gevoerd. In de Digitale ZorgZandBak nemen onder andere het Zorginstituut Nederland (ZiN), de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deel.