Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Als een familielid ernstige psychische problemen krijgt, komt daardoor de omgang binnen het gezin onder druk te staan.

Er kunnen allerlei vragen opkomen zoals ‘Wat kan ik wel en niet vragen van mijn kwetsbare familielid?’, ‘hoe kan ik hem of haar het beste aanspreken?’ & ‘hoe blijf ik zelf overeind?’ Oftewel ; ‘hoe kan ik de problemen hanteren die op mijn pad komen?’. Om daar een antwoord op te geven is de Mat-training ontwikkeld. Het doel van de training is om mantelzorgers zó te versterken dat zij een veilige en effectieve samenwerking op kunnen bouwen met hun zieke familielid, maar ook met diens hulpverleners en met anderen binnen het gezin.

In 7 bijeenkomsten leert u vaardigheden als ‘aanspreken’, ‘luisteren’ en ‘grenzen aangeven’ zo toe te passen, dat het contact en de onderlinge samenwerking niet in gevaar komen, maar juist verbeteren. We gebruiken hiervoor naast de speciale mat onder andere een aantal vaste, eenduidige en gemakkelijke toepasbare leermiddelen.

Cursusdata & Aanvang
De training bestaat uit zeven dagdelen en vindt plaats op
Achter Oosteinde 9-11, 1017 XP Amsterdam.
Cursusdata: 7 x donderdagavond najaar 2019

  • 5 september
  • 12 september
  • 19 september
  • 3 oktober
  • 10 oktober
  • 17 oktober
  • 24 oktober

De training vindt plaats van 18:00 – 21:00 uur. Inloop is 17:30 uur met een broodje en soep.

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
Indien u zich wilt aanmelden voor de training(en) stuur dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar: info@markant.org o.v.v. Mat training donderdagavond sept-okt

De Mat *
De Mat is een praktisch toepasbaar model dat snel en eenvoudig duidelijk maakt of u het gedrag van de ander accepteert of niet en wat u dan kunt doen.
Meer weten over de methodiek van de Mat? Klik dan hier