Nieuw bij de Vrijwilligersacademie is ‘De Reeks’: een uitgebalanceerde serie trainingen over 5 belangrijke vaardigheden in het vrijwilligerswerk.

Programma
12 maandagmiddagen in Zoom:

  • Ken je talent: 1 en 8 februari, 14.00 -17.00 uur
  • Nee leren zeggen: 15 februari en 1 maart, 14.00 -17.00 uur
  • Oplossingsgericht werken: 8 en 15 maart, 14.00 -17.00 uur
  • Geweldloze communicatie, niveau 1: 22 en 29 maart en 12 april, 14.00 -17.00 uur
  • De socratische gesprekshouding: 19 en 26 april en 10 mei, 14.00 -17.00 uur

Doelstelling en inhoud

Ken je talent
Je leert vanuit je kwaliteiten naar jezelf en anderen te kijken. Iedereen heeft een aantal persoonlijke kwaliteiten. Inzicht in die persoonlijke kwaliteiten kan helpen bij het vrijwilligerswerk dat je doet. We gaan aan de hand van de theorie over kernkwadranten (kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën) op zoek naar je kernkwaliteiten en die van anderen. Jë leert denken en doen vanuit bewustzijn van kwaliteiten, van jezelf en de ander.

Nee leren zeggen
Nee leren zeggen klinkt wellicht niet aantrekkelijk, maar door nee te leren zeggen, leer je ook ja te zeggen, tegen jezelf bijvoorbeeld. Veel vrijwilligers hebben moeite met ‘nee’ zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon.
We gaan in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is en wat he jou oplevert. Je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk.

Oplossingsgericht werken
Door de focus te leggen op waar iemand naar op weg is en wat iemand zelf al in huis heeft, kun je iemand ondersteunen om een stapje vooruit te zetten. Het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? Door eerst zelf aan den lijve te ondervinden wat oplossingsgericht werken voor je kan betekenen leer je deze methode. In de tweede bijeenkomst gaan we dat vertalen naar je deelnemer: hoe kun je het toepassen in je eigen praktijk? We maken onder andere gebruik van het 7-stappenplan, de wondervraag en de schaalvraag.

Geweldloze communicatie, niveau 1
Je leert hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. Wij staan stil bij de 4 stappen van Geweldloze Communicatie van M. Rosenberg: het effect van oordelen, het waarnemen van gevoelens, de kracht van communiceren vanuit behoeften en empathisch luisteren. Je leert aan de hand van eigen ervaringen hoe je deze stappen in de praktijk kunt toepassen, bijvoorbeeld in het contact met je maatje.

De socratische gesprekshouding
Je leert onderdelen uit de ‘Socratische gesprekshouding’ toe te passen:

  • actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies)
  • kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast
  • bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek
  • kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie
  • handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die hun (maatjes)vaardigheden willen versterken. Voorwaarde voor deelname is een afgeronde basistraining.

Tijdsinvestering
36 uur, exclusief huiswerkopdrachten.

Studiemateriaal
Voor de eerste bijeenkomst van elke training ontvang je een handout per mail.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10.

Certificaat van deelname
Ja

NB
Inschrijven voor de Reeks is mogelijk tot 1 februari 2021. Daarna kun je je – indien er nog plaatsen beschikbaar zijn – voor de losse trainingen inschrijven.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden