Psychisch ziek worden is voor veel families omgeven met gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid. Soms leidt de schaamte over de ziekte of de moeite om erover te praten tot een breuk in de familie. Men begrijpt elkaar niet meer en het contact binnen het gezin en ook naar buiten komt onder druk te staan. Wat is ervoor nodig om de schaamte te overwinnen en verslechterde contacten te helen? Hoe vind je je veerkracht weer terug? Niemand kan dat alleen. Daarvoor heeft familie – net als de persoon met psychische problemen – tijd en hulp nodig.
Op de bijeenkomst zal door sprekers en in workshops aandacht worden besteed aan dit thema, en aan manieren om weer verbinding met elkaar of met jezelf te krijgen.
Nynka Delcour en Rob Stoop van Het Muziektheatercollectief zullen op muzikale wijze uitdrukking geven aan het thema.

Workshops
1. Van schaamte naar verbinding
met Boukje Grashuis en Jamal Mekdadi
In deze workshop gaan deelnemers in gesprek met de inleiders over schaamte,
eenzaamheid en hoe weer verbinding te maken met jezelf en met de ander.
Deze workshop is voor ieder die vragen wil stellen of ervaringen wil delen.

2. De Yucel methode: bouwen aan herstel
met Saniye Yucel-Özturk
Een persoon (de cliënt of zijn naaste) brengt met verschillende gekleurde blokken
de eigen situatie in beeld. Waarin loopt hij vast, wat zijn krachtbronnen, wat is
belastend? Door het bouwwerk dat ontstaat krijgt de persoon meer inzicht in zijn
situatie en ziet hij op welke manier hij zijn leven meer in eigen hand kan nemen.
Voor hulpverleners is het een waardevol middel om met patiënt of naaste in gesprek
te komen.

3. Het spel Waan-zinnig Gesprek
met Roland Mulder en Francine Boske
Waan-zinnig gesprek is een educatief dialoogspel voor naasten om te leren
communiceren met mensen met psychose. Het spel is bedoeld om op een
laagdrempelige manier in gesprek te gaan over dit vaak beladen onderwerp.
In deze workshop wordt dit kaartspel uitgelegd en gespeeld. De workshop is
bestemd voor naasten, maar ook hulpverleners en cliënten zijn welkom.

4. Verstoorde communicatie
met Henk-Willem Klaassen
Het contact met iemand met psychische problemen kan verstoord raken en het
dagelijks leven kan gaandeweg beheerst worden door ongemak. Je kunt elkaar
niet meer bereiken en ieder gesprek wordt gekleurd door onderliggende negatieve
emoties. Om uit die cirkel van negativiteit te komen, is het belangrijk hier aandacht
aan te besteden. In de workshop worden verschillende emoties met deelnemers
onderzocht. Wat kan helpen de cirkel te doorbreken?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Stedelijk Netwerk FAMILIE TELT.

Er zijn geen kosten, maar aanmelden is noodzakelijk.
Graag een e-mail sturen naar familietelt2022@gmail.com met
vermelding van:
• uw naam
• uw achtergrond: familie/naaste/(ex-)patiënt, hulpverlener/organisatie
• 1e en 2e keuze workshop
NB Er zijn maximaal 80 plaatsen. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.