Vervul je een ondersteunende rol in jouw gemeenschap en zou je de mantelzorgers uit jouw netwerk beter willen herkennen, begeleiden en doorverwijzen? Wil je je ervaringen delen en leren van andere sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen in Amsterdam? Kom dan naar deze inspiratiemiddag.

Tijdens de inspiratiemiddag behandelen we onder meer de methode Samen praten over zorg. Deze methode bestaat uit een pakket middelen waarmee je op een cultuuroverstijgende manier verschillende opvattingen over zorg en zelfzorg bespreekbaar kan maken. De methode helpt een verkennend en verdiepend gesprek op gang te brengen over het zorgen voor een naaste. In het pakket zitten oefeningen, stellingen en fotomateriaal die je daarbij helpen.

We bespreken ook andere ondersteuningsmogelijkheden en je krijgt achtergrondinformatie over het thema mantelzorg. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en gaan we samen in gesprek over (mantel)zorg onder het genot van een lekkere lunch.

Deelnemers die nog niet in het bezit zijn van een Actiepakket, ontvangen een exemplaar tijdens de bijeenkomst.

Voor wie
Deze middag is speciaal bedoeld voor sleutelfiguren en maatschappelijk betrokken personen met een formeel of informeel netwerk die leden van een gemeenschap in Amsterdam ondersteunen. En voor mensen die het pakket Samen praten over zorg al ontvangen hebben of juist willen ontvangen.

 

 

Wanneer
Maandag 24 oktober van 12.00 tot 14.00 uur (Let op: dit was 10 oktober)

Waar
Bij Markant, Zwanenburgwal 206, 1011JH Amsterdam

Aanmelden
Vul onderstaand aanmeldformulier in of bel met Markant op (020) 886 88 00