In het vrijwilligerswerk begeven we ons voortdurend in verschillende culturen. We hebben te maken met verschillende geografische achtergronden, ervaring, opleiding, formele en informele zorg, verschillende generaties etc.

Er zijn verschillende manieren om nee te zeggen. In Nederland wordt de directe nee bijvoorbeeld gewaardeerd.
In heel veel contexten en culturen is juist een indirecte benadering meer gewenst. Niet alles dat we in ons leven hebben geleerd is behulpzaam. Daarom is het niet alleen van belang om nieuwe dingen te leren, maar ook om af te leren.
Omdat wij steeds meer in een diverse samenleving wonen, is het handig om kennis te hebben van zowel directe als indirect manieren om nee te zeggen.

Doel en inhoud
In deze masterclass gaan we dit verder onderzoeken en ook mee oefenen. In gesprek met de master onderzoeken we het thema nee zeggen en de verschillende culturele perspectieven hierop.

Over de master
Jackie van der Kroft was trainer bij de Vrijwilligersacademie. Zij is de specialist in non verbale communicatie en methodieken om democratische processen te ondersteunen. Jackie heeft veel van de wereld gezien en een groot hart voor moeder aarde.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Geen studiemateriaal

Aantal plaatsen
De masterclass biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Aanmelden en informatie
Je kunt je via je coördinator van Markant aanmelden. Meer informatie vind je op de website van de Vrijwilligersacademie.