Aandacht voor rouw en zingeving bij psychiatrische problemen, voor een ieder die hiermee te maken heeft: familieleden en andere naasten, (ex)-patiënten, (ggz) professionals, hulpverleners in de wijk, beleidsmakers en andere betrokkenen.

Hoe ziet rouwen eruit als het om een psychisch ziek familielid gaat? Zowel de persoon zelf als zijn of haar naasten maken een ingrijpend proces door van ontkennen en aanvaarden. Te maken krijgen met onbegrip en isolement. Het is een proces dat levenslang kan duren, en vaak moeizaam verloopt. Niet voor niets is dit ‘levend verlies’ gaan heten.

In de begeleiding oog hebben voor psychisch lijden en voor verdriet om wat niet meer is, is voor patiënten en voor naasten helend en helpt met het hervinden van perspectief. Professionals kunnen daar een belangrijke steen aan bijdragen.

Nynka Delcour maakte vijf jaar geleden met pianist Rob Stoop de voorstelling Hou me los, over het effect van de psychische ziekte van haar broer op het gezin. Nu zingen en spelen ze opnieuw over dit thema, het gevoel van tekortschieten, de onmacht en levende rouw, maar ook over de band die dwars door alles heen overeind bleef.

Programma

13.30 Inloop

14.00 Welkom: Marileen van Spijk

14.10 Opening: dagvoorzitter Irene van de Giessen, directeur Stichting Hersteltalent

14.25 ‘Ik rouw van jou’: Het Muziektheatercollectief

15.15 Korte pauze

15.35 ‘Zoveel soorten van verdriet’: Ben de Boer, geestelijk verzorger Arkin

16.15 In gesprek met Bodine de Walle (ervaringsdeskundige) over doodsgedachten en suïcidepreventie

16.45 Afsluiting: Annelies Faber

17.00 Napraten met een drankje en een hapje

Kosten en aanmelden

Geen kosten, wel graag per mail aanmelden met vermelding van naam en achtergrond: familie/naaste/(ex-)patiënt, hulpverlener/organisatie E-mail: levendverlies2021@outlook.com

NB er zijn maximaal 80 plaatsen. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

Meer informatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Stedelijk Netwerk FAMILIE TELT, bestaande uit: Arkin (Preventie Volwassenen en Naastbetrokkenenraad), GGZ inGeest (Prezens, FACT-team Osdorp en Familieraad), HVO Querido, Labyrint-In Perspectief, Markant, MIND Ypsilon Amsterdam en UMC Amsterdam (Zorglijn Vroege Psychose)

Annelies Faber (Familieraad GGZ inGeest): 06 83 59 38 50

Marileen van Spijk (MIND Ypsilon): 06 47 96 64 28

Download: Flyer bijeenkomst Levend Verlies 18 november 2021