Stadsdeel Zuid organiseert op 13 september een Wooninformatiemarkt voor ouderen in Zuid, gericht op het langer zelfstandig wonen voor 55-plussers. Markant staat daar met informatie over het Logeerhuis, dat op 1 december opent in De Pijp. Kom gerust langs voor meer informatie!

Ben je 55 jaar of ouder, en wil je zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, eventueel in een kleinere woning of op de begane grond? Kom dan naar de Wooninformatiemarkt voor ouderen. Hier kun je advies en informatie krijgen over wat je allemaal kunt doen om zo lang mogelijk prettig zelfstandig te blijven wonen in Amsterdam.

Onderwerpen waarover je informatie kunt krijgen

 • Hulpmiddelen en aanpassingen in je woning. Denk bijvoorbeeld aan een traplift, verlaagde drempels, een automatische deuropener of een seniorentelefoon;
 • Veiligheid in en om de woning;
 • Verhuisregelingen, bijvoorbeeld om te verhuizen naar een woning die beter bij je past;
 • Wmo-regelingen (Wet maatschappelijke voorzieningen);
 • Voorzieningen in de buurt, zoals samen koken en eten, bewegen voor ouderen en andere sociale activiteiten;
 • Zorg aan huis.

Deze organisaties staan op de Wooninformatiemarkt (de lijst wordt gaandeweg nog uitgebreid):

 • Ymere
 • Stadgenoot
 • Rochdale
 • De Key
 • Eigen Haard
 • Combiwel Buurtwerk
 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam Zuid
 • Stadsdorp Rivierenbuurt
 • Stadsdorp De Pijp
 • Dorine Klautz Orde op Zaken
 • Cordaan
 • Markant
 • OWA 50+
 • Flying Squad Sociaal Loket
 • Politie, project Senioren & Veiligheid
 • Team Veiligheid van stadsdeel Zuid

 

Kom langs voor informatie over het Logeerhuis

Markant geeft informatie over het Logeerhuis in de Tolstraat, dat op 1 december opent. Met deze vorm van respijtzorg voorziet Stichting Logeerhuizen Amsterdam, waarvan Markant initiatiefnemer is, in een enorme behoefte. Als je als mantelzorger dagelijks zorgt voor een naaste, dan houd je vaak geen tijd en ruimte over voor jezelf. En vakantie of een weekendje weg kun je meestal al helemaal vergeten. Daar komt nu verandering in: per 1 december kan degene voor wie je zorgt logeren in Het Logeerhuis in de Amsterdamse Pijp. Zo houd je als mantelzorger de zorg langer vol en dit draagt eraan bij dat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen. Bovendien gaat het Logeerhuis diensten bieden voor kwetsbare buurtgenoten en mantelzorgers.

Het is weliswaar al mogelijk om een tijdelijke logeerplek te regelen in Amsterdam, maar alleen in een verpleeghuis. Daar is de zorg en de sfeer heel anders dan thuis. In Het Logeerhuis voelt het logeren meer als een vakantie in een luxe hotel. De zorg die wordt geboden is zoveel mogelijk als thuis. De logé kan en mag ook zijn eigen (leef)gewoontes aanhouden. En er zijn activiteiten waaraan je kan meedoen. Zo laat je als mantelzorger degene voor wie je zorgt met een gerust  hart achter. En dat vindt Markant een must.

Kom naar de Wooninformatiemarkt en laat je informeren!

Download de flyer over de Wooninformatiemarkt:
Flyer Wooninformatiemarkt voor ouderen in Zuid 13 september 2022