In deze online casuïstiekbespreking gaan we in op de praktijk van samenwerken met naasten in de ggz. Welke dilemma’s komt u als beroepskracht daarbij tegen? Aan de hand van casuïstiek gaan we hierover met elkaar in gesprek. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom. 

Programma:

  • Plenaire opening en introductie op het thema
    Door Wieke Hengeveld, van het expertisecentrum van Markant
  • Aan de hand van een specifieke casus volgt een interactieve bespreking in online subgroepen. Hierbij maken we gebruik van het CURA-model (Concentreren – Uitstellen – Reflecteren – Actie ondernemen) o.l.v. moreel beraad-begeleiders.
  • Plenaire terugkoppeling.

Voor wie
Deze activiteit is gericht op alle beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn (o.a. behandelaren, SPV’ers, praktijkondersteuners ggz, ambulant begeleiders) en ervaringsdeskundigen. Ook naastbetrokkenen zijn welkom.

Vooraf aanmelden
Deelname aan deze online bijeenkomst is kosteloos. Meldt u zich wel vooraf aan. Dit kan telefonisch: T 020 886 88 00 of stuur een e-mail naar info@markant.org o.v.v. ‘Aanmelding casuïstiekbespreking 12 oktober’ en vermeld hierbij uw naam, de naam van uw organisatie en uw telefoonnummer.