In deze training krijg je praktische handvatten om om te gaan met weerstand bij de deelnemer die je begeleidt of ondersteunt. Daarnaast krijg je inzicht in de oorzaken van weerstand, welke functie het heeft en hoe je het kan herkennen.
De training kan je helpen als jouw deelnemer weerstand laat zien op het gebied van inzet, afspraken nakomen, contact of samenwerking.

Doel en inhoud
In de training ga je vooral praktisch aan de slag met het onderwerp. Er wordt gewerkt met casussen uit jouw eigen vrijwilligerswerk, om te leren hoe je het beste met weerstand om kunt gaan. De bijbehorende theorie wordt daarbij beknopt besproken.

De training wordt verzorgd door Sitara Edward, ervaren trainer en coach. In haar trainingen verbindt zij met speelsheid en creativiteit theoretische kaders aan praktische oefeningen. Met haar aanpak streeft zij ernaar mensen diepgaande inzichten te geven die aanzetten tot blijvende veranderingen.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken bij onze partnerorganisaties en te maken krijgen met weerstand.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Deelnemers worden uitgenodigd zelf een casus uit de praktijk in te brengen. Deze casus moet uiterlijk 3 dagen voor de training per mail aangeleverd worden; Miranda Dijks (mdijks@deregenboog.org).

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan minimaal 7 en maximaal 10 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Aanmelden en informatie
Je kunt je via je coördinator van Markant aanmelden. Meer informatie vind je op de website van de Vrijwilligersacademie.