Online bijeenkomst voor beroepskrachten in zorg en welzijn.

Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden kijken we hoe ‘levend verlies’ een rol speelt in de levens van mantelzorgers. Hierdoor kunt u verlieservaringen bij mantelzorg beter herkennen. Ook krijgt u handvatten om hierover met mantelzorgers in gesprek te gaan.  

Mensen die zorgen voor een naaste met een chronische aandoening of beperking, kunnen terugkerende gevoelens van verdriet er rouw ervaren. Dit noemen we levend verlies. Het gaat om chronische rouw: verdriet om een verlies dat nooit eindigt. Tijdens deze online bijeenkomst verkennen we aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden wat ondersteunend is bij levend verlies.

Programma

  • Wat is levend verlies?; introductie door Maria Hoeffnagel (Prezens)
  • Casuïstiekbespreking; voorbeelden uit de praktijk door Karin van Bodegraven (Markant)
  • Het duale procesmodel; uitleg door Maria Hoeffnagel (Prezens)
  • Gelegenheid tot vragen stellen of casuïstiek bespreken.

Voor wie
Deze bijeenkomst is voor beroepskrachten in zorg en welzijn die die in hun werk samenwerken met mantelzorgers en/of mantelzorgers ondersteunen. Ook andere professionals die belangstelling hebben voor deze thematiek zijn van harte welkom.

Vooraf aanmelden s.v.p.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Meldt u zich vooraf s.v.p. aan bij Markant. Dit kan telefonisch: T 020 886 88 00 of via e-mail.
U krijgt dan een dag van tevoren een link naar de online Zoom-bijeenkomst.