Speciaal voor vrijwilligers van Markant die ingezet worden bij iemand met dementie, organiseren we een online bijeenkomst. Zo kun je andere vrijwilligers ontmoeten die ingezet worden bij iemand met dementie om ervaringen mee te delen. Ook is er ruimte om al je vragen te stellen aan de coördinatoren van Markant. Als je wilt, kun je ook een casus inbrengen. De online bijeenkomst is via Teams. 

Coördinator vrijwilligers informele respijt zorgt vertelt: “We hebben deze bijeenkomst dit jaar vier keer georganiseerd. We merken tijdens de bijeenkomsten hoe waardevol het is voor vrijwilligers om ervaringen te kunnen delen. Vrijwilligers geven elkaar tips en gezamenlijk komen ze tot meerdere ideeën om een situatie aan te pakken. Ook worden situaties besproken waarin dingen goed gaan. Daar steekt iedereen wat van op.”

Wanneer?
Donderdag 17 november van 19.00 tot 20.30 uur.

Waar?
Online via Teams.

Aanmelden
Aanmelden kan met onderstaande formulier of bij je coördinator van Markant.