In deze cursus word je bewust van jouw eigen triggers, zodat je sterker in je schoenen kan staan en beter kan omgaan met conflictsituaties.

De cursus
Tijdens vrijwilligerswerk kan je te maken krijgen met boosheid, agressie en conflicten. Dit kan boosheid en agressie zijn van anderen, maar ook die van jezelf. Wellicht werk je met een doelgroep waar er wat meer boosheid en agressie heerst, wellicht hebben mensen kritiek op een situatie of op jou als vrijwilliger of wellicht veroorzaak je het (onbewust) zelf, door jouw eigen gedrag en houding.

Wat doe jij als iemand bulderend tegenover jou staat? Hoe reageer jij er op als iemand jou uitscheldt?  Klap je dicht, word je boos, ga je schelden? Hoe komt het dat jij op deze manier reageert? Hoe kan jij ervoor zorgen dat jouw eigen houding bijdraagt aan het voorkomen of oplossen van een conflict?

In deze 3-delige online cursus gaan we aan de slag met het kijken naar de achtergrond en effect van boosheid en agressie. Hoe ontstaat dit bij jouzelf en bij anderen. We besteden daarbij aandacht aan het leren loslaten van pijn en onmacht uit het verleden en het doorbreken van een negatieve spiraal (negatieve emoties).

We kijken naar jouw omgang met (mening)verschillen, conflicten en destructief gedrag. Wat zijn je triggers? Wat is jouw gevoel? Ben je je bewust van de oorzaak? Heb je het gevoel dat het jou overkomt? Allemaal vragen in het kader van weten wie je zelf bent en hoe jouw houding en gedrag invloed (kunnen) hebben op de situatie.

Ook besteden we aandacht aan het vergroten van je empathisch vermogen en communicatievaardigheden, de kwaliteit van kunnen luisteren en responderen in plaats van reageren.

De online cursus wordt gegeven door Karen Derks. Zij geeft sinds enkele jaren workshops in omgaan met conflicten, boosheid en agressie vanuit de visie dat als je zelf innerlijk sterker wordt, de situatie  automatisch, positief verandert. Zij ziet empowerment, kennis en inzicht in jezelf als een belangrijk instrument om zelfstandig iets aan de kwaliteit van je persoonlijke ontwikkeling en je leven te doen.

Voor wie
Deze cursus is voor vrijwilligers die vaker te maken hebben met conflicten tijdens het vrijwilligerswerk;

  • Vrijwilligers;
  • Vrijwilligerscoördinatoren.

Resultaten
Na het volgen van deze cursus:

  • Heb je inzicht in de oorzaak van (jouw) boosheid en agressie;
  • Ben je bewust van jouw triggers tot boosheid en agressie;
  • Ben je bewust van jouw eigen houding en gedrag en de effecten hiervan;
  • Je krijgt innerlijk gereedschap aangereikt om adequaat te responderen op een situatie of een persoon;
  • Kan je je beter verplaatsen in een ander, zodat je de ander beter kan begrijpen.

Werkwijze
Online presentatie en interactieve informatie uitwisseling;

  • Rollenspel en reflectie
  • Dialoog.

Docent
Karen Derks

Aanmelden en informatie
Je kunt je aanmelden via je coördinator van Markant. Meer informatie vind je op de website van de Burgeracademie.

Vragen?
Mocht je vragen hebben over de cursus, neem dan contact op met de burgeracademie via 020 760 11 70 of burgeracademie@venzo.co.nl