De afgelopen maanden hebben we op verschillende plekken in de stad voorlichting gegeven aan beroepskrachten over jonge mantelzorgers. In vervolg hierop organiseren we nu de online training over dilemma’s die u in de praktijk tegenkomt. Deze bijeenkomst is speciaal voor beroepskrachten in Amsterdam Zuid, die hiervoor gericht worden uitgenodigd. 

Aan de hand van een concrete casus gaan we in op dilemma’s waar u tegenaan loopt in het contact met jonge mantelzorgers. Bijvoorbeeld:
–  omdat u twijfelt of inmenging van uw kant helpend is of juist nog meer onrust in het gezin geeft;
– omdat een jongere hulp afwijst terwijl er volgens u nodig iets moet veranderen;
– omdat u twijfelt of u zelf iets te bieden hebt in de situatie.

We gaan met elkaar in gesprek over dergelijke twijfels en keuzes. Hierbij staat een casus van een jonge mantelzorger centraal.

Programma

  • Introductie door Heidi Wintels, projectleider van het expertisecentrum van Markant.
  • In kleine groepen bespreken we een  casus. Hierbij maken we gebruik van het CURA-model
    (Concentreren – Uitstellen – Reflecteren – Actie ondernemen). Een gespreksleider leidt het gesprek.
  • Plenaire terugkoppeling en afsluiting.

Voor wie
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor beroepskrachten in Zuid, die hiervoor per e-mail een uitnodiging hebben ontvangen.
Het betreft beroepskrachten die in Amsterdam Zuid werken met kinderen, jongeren en gezinnen, en die bij voorkeur al een introductietraining van Markant over jonge mantelzorgers gevolgd.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar zou u graag voor deelname in aanmerking komen? Informeer dan bij Heidi Wintels naar de mogelijkheden: T 020 886 88 00.