De begrippen palliatieve sedatie en euthanasie worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl het twee verschillende dingen zijn. Maar wat is het verschil eigenlijk?

Doel en inhoud
Het doel van deze training is kennisbevordering over de begrippen palliatieve sedatie en euthanasie en het uitwisselen van ervaringen.
We gaan dieper in op deze veelbesproken begrippen. Wat is het verschil? En kun je als patiënt zomaar voor één van de twee kiezen? Een verpleegkundig specialist in opleiding die in een hospice en in een palliatief consultteam werkt, vertelt meer over palliatieve zorg in het algemeen, het verlichten van lijden en de zorg die ingezet kan worden.

Voor wie?
Iedereen is welkom die meer wil leren over palliatieve sedatie en euthanasie.

Tijdsinvestering
1,5 uur

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10.

Certificaat van deelname
Nee

NB
Afhankelijk van het COVID ontwikkelingen, kan de training omgezet worden naar Zoom.

Aanmelden en informatie
Je kunt je via je coördinator van Markant aanmelden. Meer informatie vind je op de website van de Vrijwilligersacademie.