Het Psychiatrie Café IJburg gaat op vrijdag 3 juni over het autistisch spectrum (ASS). Een ervaringsdeskundige en een begeleidster spreken hierover.

Soms kan het leven net een grote legpuzzel zijn met losse stukken die niet op elkaar aansluiten. Het overzicht van de samenhang ontbreekt, zodat de logica waar alles mee samenloopt een soep lijkt van verschillende prikkels, emoties en gedachten.  Overzicht hebben in sociale en emotionele structuren zijn enorm belangrijk om iets van jezelf, het leven en je omgeving te snappen om zo aansluiting te vinden met de mensen en de wereld om je heen. Voor mensen met een stoornis in het autistischspectrum (ASS) is deze samenhang van structuren vaak moeilijk te bevatten. Emoties van anderen kunnen onleesbaar zijn of ‘douchen en aankleden’ een waar obstakel. Het overzicht dat je bijvoorbeeld eerst je schoen aantrekt vóórdat je de veter vast maakt (wat voor de meeste van ons de gewoonste zaak is), is dan een erg vermoeiend en onoverzichtelijk gebeuren, waarin vele dingen mis kunnen gaan.

Geen mens met een stoornis in het autismespectrum is hetzelfde. De uitingsvormen of problemen kunnen erg uiteenlopen. Waar de één nog een baan en sociale contacten kan hebben, kan dit voor een ander vrijwel onmogelijk zijn. Autisme is dan ook een verzamelnaam van verschillende aandoeningen en er wordt pas van autisme gesproken als op die gebieden problemen ontstaan. Vaak wordt dan ook pas op latere leeftijd autisme vastgesteld. Bijvoorbeeld als er problemen ontstaan in sociale interacties, communicatie, afwijkend gedrag vertoond wordt en een beperkte interesse duidelijk wordt.

Sprekers 
Er komen twee sprekers van het Leo Kannerhuis:

  • Michel Swart, heeft  zelf autisme en kan boeiend vertellen wat de stoornis inhoudt en waar hij (en anderen) in het dagelijks leven tegenaan lopen.
  • Geertje Borgers, begeleidster, vertelt hoe ondersteuning geboden kan worden, zodat de wereld weer wat samenhang krijgt en hoe je structuren kan aanbrengen, zodat de cliënten een zo gewoon mogelijk leven kunnen opbouwen.

Wanneer   Vrijdag 3 juni

Waar   Psychiatrie Café IJburg, Ed Pelsterpark 8, 1087 EJ te Amsterdam.

Tijd  Van 19.00 tot 21.00 uur zullen de gastsprekers hun verhaal doen en is er ruimte voor eigen verhalen en vragen.

Maaltijd vooraf   Je bent vanaf 17.30 van harte welkom en kunt om 18.00 uur aansluiten voor de maaltijd (kosten 3,50 euro, vooraf aanmelden).

Aanmelden  Via een mail naar ikdoemee@deregenboog.org of tussen 13.00 en 16.00 uur via 020-5317600 (secretariaat van de Regenboog groep).