Inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die in contact komen met mensen die psychische problemen ervaren. In de trainingen ‘Psychiatrie en contact’ staat iedere keer een specifiek psychiatrisch onderwerp centraal, deze keer eenzaamheid. Je krijgt handvatten aangereikt om met mensen die hiermee kampen contact te maken en te houden. Het uitgangspunt van iedere training is: contact is de sleutel.

Doelstelling en inhoud
Ondersteun of coach jij iemand met een psychiatrische diagnose of iemand die kampt met psychische problemen? Een maatje met een depressie bijvoorbeeld? Of iemand die veel angsten kent? Heel vaak voelt iemand zich ook eenzaam. Dan is het wellicht fijn om te weten wat eenzaamheid betekent voor jou als vrijwilliger en hoe je hier samen met je maatje mee om kan gaan.

In deze vervolgtraining onderzoeken we de oorzaken en betekenissen van eenzaamheid en hoe contact daarin een rol speelt. We gaan ook in op de vraag in hoeverre kennis van psychiatrie nodig is voor een goed contact. Met elementen van de theorie van een specifiek contactmodel geven we je een middel in handen dat kan bijdragen aan goed contact met iemand die zich eenzaam voelt. Daarmee oefenen we ook.

De training wordt verzorgd door Ana da Rosa en Herman Pasveer. Ana is een ervaringsdeskundig trainer en Herman een trainer met veel ervaring.

Voor wie?
Deze vervolgtraining is bedoeld voor vrijwilligers die al een basistraining hebben gevolgd en die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of er mee te maken hebben.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Aan het einde van de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 12.

Certificaat van deelname
Ja

Aanmelden en informatie
Je kunt je aanmelden via je coördinator van Markant. Meer informatie vind je op de site van de Vrijwilligersacademie.