Welke gezinnen kent u waar sprake is van ziekte, een beperking, een psychische ziekte of een verslaving?
En wie zijn de kinderen en jongeren in dat gezin?
Op maandag 31 mei organiseert Markant een speciale bijeenkomst voor OKT-medewerkers over deze kinderen en jongeren die opgroeien met zorg: zogenaamde ‘jonge mantelzorgers’. De bijeenkomst is online, via Zoom.

De kans is groot dat u als OKT-medewerker te maken hebt met ouders of kinderen in gezinnen waar iemand ziek is of een beperking heeft. Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Amsterdam groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger gaan we in op de problematiek van jonge mantelzorgers en wat u voor deze groep wilt en kunt betekenen.

Programma
De online bijeenkomst vindt plaats bij de start van de Week van de Jonge Mantelzorger: op maandag 31 mei, van 10.00 tot 11.00 uur, via Zoom.
Aan de orde komt o.a.:

  • verhalen van jonge mantelzorgers;
  • mooie en minder mooie kanten van opgroeien met zorg;
  • noodzaak tot (meer) balans;
  • ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers;
  • wat kunt u zelf doen om jonge mantelzorgers te ondersteunen?

Het programma wordt verzorgd door Tessa Rademaker, van het expertisecentrum van Markant, centrum voor mantelzorg. Zij is tevens coach van jonge mantelzorgers bij het stedelijke ondersteuningsprogramma ‘En nu jij!’.

Na deze themabijeenkomst heeft u inzicht in de problematiek van jonge mantelzorgers en wat u voor deze doelgroep wilt en kunt betekenen.

Voor wie
Deze bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor de medewerkers van de Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Vooraf aanmelden s.v.p.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Meldt u zich vooraf s.v.p. aan bij Markant. Dit kan telefonisch: T 020 886 88 00 of met onderstaande aanmeldlink.
U ontvangt dan tijdig de link naar de Zoom-bijeenkomst.

Nu aanmelden