Ondersteunt u mantelzorgers en wilt u werkende mantelzorgers beter begeleiden? Volg dan op 23 september de train-de-trainer ‘Werk en mantelzorg combineren’, bedoeld voor o.a. mantelzorgondersteuners in de maatschappelijke dienstverlening, preventiemedewerkers en bedrijfsmaatschappelijk werkers.

De train-detrainer wordt gegeven door Hanneke de Boer, van het expertisecentrum van Markant. De Boer: “Aan bod komt alles wat je moet weten om werkende mantelzorgers goed te ondersteunen, en om zelf de cursus ‘Mantelzorg en werk combineren te kunnen geven.”

Vijf van de zes mantelzorgers tussen de 18 en 64 jaar heeft betaald werk. Voor deze doelgroep ontwikkelde het Expertisecentrum een eendaagse training. De pilot in 2016 werd enthousiast ontvangen: deelnemers gaven de cursus een dikke acht. In de train-de-trainer wordt de ontwikkelde methode overgedragen aan andere professionals, zodat zij zelf de cursus kunnen aanbieden.

De train-de-trainer vindt plaats op 23 september, van 9.30 – 16.30 uur. Locatie: Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR AmsterdamDe training wordt gegeven in een kleine groep, met 1,5m afstand. (Mocht de training vanwege de dan geldende maatregelen niet op locatie kunnen worden gegeven, dan wordt de training in twee delen online aangeboden.)

Meer informatie of aanmelding: T 020 886 88 00 of stuur een e-mail naar info@markant.org