Op 7 juni organiseren we een online bijeenkomst over mantelzorg voor iedereen die werkt in zorg en welzijn.
In twee uur wordt u wegwijs gemaakt in signalen van overbelasting en risicofactoren. En geven we tips om goed met mantelzorgers samen te werken.

Aan de orde komt o.a.

  • Herkent u mantelzorgers?
  • Mantelzorg gaat vaak goed, maar hoe herkent u signalen van overbelasting?
  • Risicofactoren en kwetsbare groepen mantelzorgers.
  • Ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.
  • Hoe werkt u samen met de mantelzorger en wat zijn de voordelen?

Voor wie
Deze bijeenkomst richt zich op alle beroepskrachten in zorg en welzijn die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers, bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, ambulant ondersteuners en wijkverpleegkundigen. In het bijzonder nodigen we medewerkers van Buurtteams Amsterdam uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Online
Dit is een online bijeenkomst, op dinsdag 7 juni 2022, van 15.00 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden is nodig, zodat wij u de link kunnen sturen voor de bijeenkomst.

Toolkit
Bij deze training hoort de toolkit ‘Overbelasting van mantelzorgers’ met handige hulpmiddelen om overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Deze krijgt u per post toegestuurd. Bij aanmelding vragen we hiervoor uw adresgegevens.

Accreditatie
Wist u dat het voor veel beroepsgroepen mogelijk is om accreditatiepunten te verkrijgen met (een combinatie van) onze trainingen? Meer informatie vindt u op onze website. Of vraag de trainer of u hiervoor in aanmerking komt.

Vooraf aanmelden
Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis. Meldt u zich wel vooraf aan. Gebruik het aanmeldformulier onderaan deze pagina of bel Markant: 020 886 88 00.