Deze online bijeenkomst over mantelzorg is voor iedereen die werkt in zorg en welzijn.
In twee uur word je wegwijs gemaakt in signalen van overbelasting en risicofactoren. En geven we tips om goed met mantelzorgers samen te werken.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe herken je mantelzorgers?
  • Mantelzorg gaat vaak goed, maar hoe herken je signalen van overbelasting?
  • Wat zijn de risicofactoren en welke groepen mantelzorgers zijn kwetsbaar.
  • Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.
  • Hoe werk je samen met de mantelzorger en wat zijn de voordelen van een goede samenwerking?

Voor wie
Deze bijeenkomst richt zich op alle beroepskrachten in zorg en welzijn die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers, bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, ambulant ondersteuners en wijkverpleegkundigen. In het bijzonder nodigen we medewerkers van Buurtteams Amsterdam uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Waar
Dit is een online bijeenkomst, via Teams. Vooraf krijg je de link voor deelname toegestuurd.

Wanneer en hoe laat
Op donderdag 3 november van 15.00 tot 17.00 uur.

Toolkit
Bij deze training hoort de toolkit ‘Overbelasting van mantelzorgers’ met handige hulpmiddelen om overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Deze krijg je per post toegestuurd. Bij aanmelding vragen we hiervoor je adresgegevens.

Accreditatie
Wist je dat het voor veel beroepsgroepen mogelijk is om accreditatiepunten te verkrijgen met (een combinatie van) onze trainingen? Meer informatie vind je op onze website. Of vraag de trainer of je hiervoor in aanmerking komt.

Vooraf aanmelden
Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis. Vooraf aanmelden is nodig, zodat wij de link kunnen sturen voor de bijeenkomst. Gebruik het aanmeldformulier onderaan deze pagina of bel Markant op 020 886 88 00.