In deze online training krijg je praktische handvatten hoe je om kan gaan met weerstand bij de deelnemer die je begeleidt of ondersteunt. Daarnaast krijg je inzicht in de oorzaken van weerstand, welke functie het heeft en hoe je het kan herkennen. De training kan je helpen als jouw deelnemer weerstand laat zien op het gebied van inzet, afspraken nakomen, contact of samenwerking.

Doel en inhoud
In de training ga je vooral praktisch aan de slag met het onderwerp. Er wordt gewerkt met casussen uit jouw eigen vrijwilligerswerk, om te leren hoe je het beste met weerstand om kunt gaan. De bijbehorende theorie wordt daarbij beknopt besproken.

De training wordt verzorgd door Sitara Edward, ervaren trainer en coach. In haar trainingen verbindt zij met speelsheid en creativiteit theoretische kaders aan praktische oefeningen. Met haar aanpak streeft zij ernaar mensen diepgaande inzichten te geven die aanzetten tot blijvende veranderingen.

Hoe werkt het?
We werken met het video conferencing systeem Zoom. Voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je Zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. Voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link.

We starten met een geluidscontrole en check in. Tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in breakout rooms (in tweetallen, gefaciliteerd door Zoom). We eindigen met een check-out. Tussendoor houden we pauze. Wij vragen je met zowel beeld als geluid deel te nemen.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken bij onze partnerorganisaties en te maken krijgen met weerstand.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Je mag zelf een casus uit de praktijk inbrengen. Lever de casus uiterlijk 3 dagen voor de training aan bij Lisanne Spoor via lspoor@deregenboog.org

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga naar de website van de Vrijwilligersacademie.