In de online training over triadisch werken, staat de samenwerking tussen mantelzorger, cliënt en beroepskracht centraal. Een betere samenwerking leidt in de praktijk tot betere zorg voor de cliënt.

In deze online training van 2 uur introduceert Wieke Hengeveld (Markant) de do’s en don’ts van triadisch werken. In de praktijk leidt dat niet alleen tot betere zorg voor de cliënt, maar ook tot meer werkplezier bij de zorgmedewerker en verpleegkundige.

Wieke Hengeveld: “We horen regelmatig van beroepskrachten in de zorg dat het best lastig is om met mantelzorgers samen te werken en hen te ondersteunen. Je komt voor de persoon die ziek is, maar je krijgt daarbij ook met de mantelzorger te maken. Hoe verhoudt die zich tot jou als beroepskracht?” Lees het hele interview.

In deze training krijg je theorie aangereikt die je in de praktijk kunt toepassen. Dit gebeurt aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Aan de orde komt:

  • Triadisch werken: de verhoudingen tussen cliënt, mantelzorger en beroepskracht.
  • Toelichting op het SOFA-model met de verschillende rollen van de mantelzorger.
  • Wat betekent dit voor de samenwerking tussen de beroepskracht en de mantelzorger?
  • Aandacht voor de zorgrelatie tussen mantelzorger en cliënt.

In deze training staat het opdoen van kennis centraal. Ook kun je oefenen met het toepassen van deze kennis in verschillende situaties.

Goede samenwerking met de mantelzorger zorgt voor
– betere zorg voor de cliënt;
– minder kans op overbelasting van de mantelzorger;
– toename van therapietrouw bij cliënten;
– meer werkplezier bij de zorgmedewerker!

Wat   Dit is een online training van 2 uur via Teams. Na aanmelding krijg je tijdig de link voor deelname toegestuurd.

Wanneer   Op dinsdag 20 september van 15.00 tot 17.00 uur.

Voor wie   Voor iedereen die werkt in de zorg & welzijn en te maken heeft met mantelzorgers, bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en ambulant werkers. Het is handig als je al enige kennis hebt van mantelzorg, bijvoorbeeld door je ervaring of omdat je eerder al eens een training bij Markant volgde.

Accreditatie   Verschillende beroepsgroepen kunnen accreditatiepunten verkrijgen voor een combinatie van verschillende trainingen van Markant over samenwerking met mantelzorgers. Voor meer informatie, klik hier. 

Kosten   Aan deze training zijn geen kosten verbonden

Aanmelden    Vooraf aanmelden is verplicht, dat kan door het insturen van onderstaand formulier. 

Aanmeldformulier voor Triadisch werken op 20-09-2022

Naam(Vereist)
Adres
Aanmelden voor Mantelzorgnieuws
Nieuwsbrief voor mantelzorgers en beroepskrachten in Amsterdam en omstreken.
Toestemming(Vereist)