Hoe herken je als beroepskracht een situatie waarin mantelzorg ontspoort of is ontspoord? Kun je op tijd ingrijpen of wat doe je als je signaleert dat goede zorg omslaat in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling? Volg deze training van het expertisecentrum van Markant voor beroepskrachten in zorg en welzijn. 

Door personeelstekorten in de zorg is de druk op mantelzorgers toegenomen. In veel gevallen is er minder ondersteuning van professionals, zoals wijkverpleging en dagopvang. Als mantelzorgers de zorg voor hun familielid of naaste niet meer aankunnen, lopen ze het risico te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan omslaan in verwaarlozing of zelfs mishandeling. Met schrijnende situaties tot gevolg… 

Bij ontspoorde mantelzorg is geen sprake van kwade opzet. Vaak was er eerst een goede zorgrelatie. Door overbelasting van de mantelzorger, onkunde of onmacht slaat deze zorg om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling. Dit is een proces dat zich doorgaans geleidelijk voltrekt. Voorbeelden van ontspoorde mantelzorg zijn bijvoorbeeld: een man die zijn dementerende echtgenote vastbindt als hij het huis verlaat om boodschappen te doen, of de ouders die hun zieke zoon op een spiraal zonder matras laten slapen omdat hij elke keer weer in bed plast. Vaak gaat het om schrijnende situaties, waarbij de mantelzorger van alles heeft geprobeerd en geen andere oplossing meer ziet.

Voorbeelden van signalen van ontsporing van mantelzorg zijn:
– de mantelzorger is uitgeput en overbelast;
– de mantelzorger is gefrustreerd en geïrriteerd;
– de problematiek verhullen en bedekken, bezoek weren;
– zichtbaar letsel bij de verzorgde
– de verzorgde maakt een depressieve, angstige indruk;
– de verzorgde vermijdt contact in aanwezigheid van de mantelzorger.

Dit behandelen we in de training 

  • Preventie 
  • Signalering 
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Casuïstiek

Voor wie

De bijeenkomst is voor beroepskrachten in zorg en welzijn die werken in Amsterdam en in contact zijn met cliënten of hen thuis bezoeken.

Kom je in zorgsituaties waarover je je extra zorgen maakt?
Ben je ongerust over een cliënt?
Wil je handvatten over wat je in deze situaties kunt doen?
Meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Waar en wanneer

Maandag 14 november, van 14.00 tot 16.00 uur.
De bijeenkomst is online via Teams. Je krijgt vooraf een link toegestuurd voor deelname.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier.