Op 29 juni organiseert het expertisecentrum van Markant een online bijeenkomst voor beroepskrachten in zorg en welzijn over ontsporing van mantelzorg. 

Door de coronamaatregelen neemt de druk op mantelzorgers toe. In veel gevallen is er minder ondersteuning van professionals, zoals wijkverpleging en dagopvang. Als mantelzorgers de zorg voor hun familielid of naaste niet meer aan kunnen, lopen zij het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf ook niet zouden willen vertonen. Goede zorg kan omslaan in verwaarlozing of zelfs mishandeling. Met schrijnende situaties tot gevolg… 

Komt u in zorgsituaties waar u zich extra zorgen over maakt?
Verloopt het contact nu telefonisch en bent u ongerust?
En wilt u handvatten over wat u in deze situaties kunt doen?
Meld u dan aan voor deze online bijeenkomst.

De online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 juni, van 15.00 tot 17.00 uur via Zoom.  Aan de orde komt: 

  • Preventie 
  • Signalering 
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Casuïstiek  

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Markant o.v.v. ‘Ontspoorde mantelzorg 29 juni’. Bellen kan ook: T 020 886 88 00. Deelnemers krijgen een week voor de bijeenkomst de Zoom-link toegestuurd.