In dit webinar geeft Henk-Willem Klaassen van HVO Querido u handvatten voor het omgaan met cliënten en naasten, aan de hand van de generieke module Naasten. Beroepskrachten, ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen zijn van harte welkom om het webinar bij te wonen.

Psychische aandoeningen raken niet alleen de patiënt, maar ook zijn/haar naasten:
partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het
belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken
en hen waar nodig te ondersteunen. In de generieke module Naasten (voluit: de generieke
module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek) staat beschreven hoe hulpverleners dit moeten doen.

Hoe wil je naasten betrekken?
In dit webinar maakt Henk-Willem Klaassen (adviseur naastenbeleid van HVO Querido) u
wegwijs in deze generieke module, die in 2021 compleet is herzien. Deze module is leidend
in de hele ggz en geautoriseerd door alle beroepsverenigingen in de ggz én cliënten- en
naastenverenigingen. Klaassen was namens beroepsvereniging V&VN betrokken bij de
totstandkoming van de generieke module. Klaassen: “Ik word er blij van, omdat deze
module antwoorden geeft op vragen die hulpverleners hebben. Want hoe doe je dat,
naasten betrekken? En wat als de naaste niet wil? Of als de cliënt niet wil samenwerken
terwijl hij wel de regie heeft?”.

Wat komt aan bod?
Na dit webinar heeft u kennis over:
– hoe u met uw cliënt kunt bespreken hoe en waarom u naasten zou willen betrekken;
– wat u kunt doen als de cliënt dit niet wil;
– op welke manieren u naar naasten kunt kijken;
– welke hulpmiddelen u kunt gebruiken;
– wat triadisch werken is.
Na afloop ontvangt u handige links naar de generieke module Naasten, de werkkaarten,
video’s en infographics.

Over Henk-Willem Klaassen
Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO Querido en mede-eigenaar van
www.naastbetrokken.nl.

Voor wie
Dit webinar richt zich op alle beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn (o.a.
behandelaren, SPV’ers, praktijkondersteuners ggz, ambulant begeleiders),
ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen.

Vooraf aanmelden s.v.p.
Deelname aan het webinar is gratis. Meldt u zich vooraf s.v.p. aan bij Markant. Dit kan
telefonisch: T 020 886 88 00 of stuur een e-mail naar info@markant.org o.v.v. ‘Aanmelding
webinar 28 september’.

Dit webinar wordt georganiseerd door Markant in samenwerking met HVO Querido.