Het Netwerk Palliatieve Zorg van Amsterdam en Diemen nodigt professionals uit om hun kennis te vergroten over palliatieve sedatie en euthanasie en samen in gesprek te gaan over palliatieve sedatie, euthanasie en gesprekken die je hebt met je patiënten/cliënten over de dood.

Je krijgt informatie over:

  • Hoe vaak komen palliatieve sedatie en euthanasie voor en bij welke groepen mensen;
  • Wat is de rol van de SCEN-arts en de toetsingscommissie;

Aan de hand van (je eigen) casuïstiek komen dilemma’s en de communicatie daarover met patiënten/cliënten en hun naasten, met je collega’s en met (huis)artsen aan bod.

Wanneer je deelneemt:
Doe je kennis op over euthanasie en palliatieve zorg.

Aan bod komt:

  • Wet- en regelgeving m.b.t. euthanasie en palliatieve sedatie;
  • Welke rol de SCEN-arts en de regionale toetsingscommissie hebben;
  • Reflectie op je rol als verpleegkundige/ verzorgende;
  • Casuïstiek waarbij we aandacht hebben voor de gesprekken die je hebt over het levenseinde. Wat is helpend, welke dilemma’s (her)ken je en hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking goed verloopt?

Voor wie
Deze workshop is geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen met aandachtsgebied palliatieve zorg.

Aanmelden
Meld je aan via het Netwerk Palliatieve Zorg