Onlangs is de nieuwste ‘De Staat van de Stad Amsterdam’ gepubliceerd, waarvoor onderzoek is gedaan naar maatschappelijke participatie in de stad. Enkele cijfers en uitkomsten delen we hier:

39% doet vrijwilligerswerk
Bijna vier van de tien Amsterdammers (39%) doen vrijwilligerswerk bij of via een organisatie. Amsterdammers doen vaker dan gemiddeld in Nederland vrijwilligerswerk. Landelijk ligt het percentage op 30%. Zie ook deze grafiek over de afgelopen achttien jaar:Actief voor minimaal 3 organisaties tegelijk
De meeste typen organisaties hebben meer vrijwilligers tot hun beschikking dan in 2014. Dit komt doordat vrijwilligers zich tegenwoordig vaker voor meerdere organisaties inzetten. Het aandeel vrijwilligers dat zich inzet voor 3 of meer organisaties is 25% (in 2014 was dit 17%).
Wie zetten zich in?
Werkzoekenden en bijstandsgerechtigden (beide 46%) en freelancers (44%) doen relatief vaak vrijwilligerswerk. Verder doen de volgende Amsterdammers relatief vaak vrijwilligerswerk: mensen tussen de 35 en 54 jaar, leden van twee-oudergezinnen, Amsterdammers zonder of met een westerse migratieachtergrond, hoogopgeleiden, protestanten, Amsterdammers met een (zeer) goede gezondheid en/of een hoog inkomen.
Waar zetten Amsterdammers zich voor in?
Ruim één op de tien Amsterdammers (11%) is vrijwilliger bij een sportvereniging, een maatschappelijk doel en/of de school/opvang van de kinderen. Een groep van 7% zet zich vrijwillig in voor ouderen, buren of gehandicapten. Andere typen vrijwilligerswerk worden ieder door 5% of minder van de Amsterdammers gedaan.

Hulp aan buren of familie

60% van de Amsterdammers… 
heeft het afgelopen jaar wel eens informele hulp geboden. Dit is hulp die zonder tussenkomst van een organisatie of vereniging aan een bekende (buiten het eigen huishouden) wordt gegeven. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor een buurman die daartoe niet in staat is of het oppassen op kinderen van een familielid.

Wie doen dit het meest?
Groepen die vaker informele hulp bieden zijn 55 tot 75-jarigen (22%), personen die zich verwant voelen met een godsdienst (19%), vrouwen (17%), mensen die zelf een matige gezondheid hebben (17%) en uitkeringsgerechtigden (bijstand 16%).

Vraag: “Zou je hulp bieden?”
De Amsterdammers die de afgelopen 12 maanden geen informele hulp hebben geboden weten in de meeste gevallen niet zeker of ze dit zouden doen als het ze werd gevraagd (25% van alle respondenten). De groep die dit zeker wel zou doen is de afgelopen vier jaar gehalveerd tot 7%. Daarnaast is er nog een groep van 6% die zegt zeker geen informele hulp te zullen bieden. Deze laatste groep is vaak zelf kwetsbaar en bevat relatief veel 75-plussers, mensen met lage inkomens, laaggeschoolden, mensen met een slechte gezondheid, en migranten van de eerste generatie.

Meer lezen? Dat kan hier – Maatschappelijke participatie vanaf bladzijde 121.

Ook vrijwilliger worden?