“Herken en erken de jonge mantelzorger,” vindt Anne Stam, coach van ‘En nu jij!’. Dat kan met een hele simpele vraag: ‘Hoe gaat het eigenlijk met jou?’. “Luister, toon interesse. Wil je even overleggen, bel ons gerust, daar zijn we voor. En jonge mantelzorgers kunnen heel veel steun hebben aan ‘En nu jij!’. Dit programma is speciaal op hen gericht.”

Jonge mantelzorgers herkennen
Het meisje dat opgroeit met een verslaafde ouder, of de jongen die een broertje of zusje heeft met een beperking. Jonge mantelzorgers cijferen zichzelf vaak weg en kunnen hun eigen gevoel uitschakelen, omdat ze zich vooral richten op de ander. Soms draait de ouder-kind verhouding om en zorgt het kind voor de ouder. Die focus op de ander en minder op jezelf kan later problemen geven.

Sympathiek
Het gesprek beginnen, daar gaat het om, weet Anne.  “Dat hoeft helemaal niet zwaar of dramatisch te zijn. Doe het vooral op een luchtige, sympathieke manier. Luister met echte interesse, zodat de jongere zich gehoord en gezien voelt. Een mentor-jongere gesprekje kan al voldoende zijn.”

Warm doorverwijzen
Is meer ondersteuning nodig, verwijs dan ‘warm’ door, zorg dat de jongere aankomt. “Je hoeft het niet allemaal te weten. Neem vooral contact op met Markant om een casus te bespreken. We kunnen overleggen, naar jullie toekomen, met de jongere praten. Ik ben altijd beschikbaar voor overleg.”

‘En nu jij!’
‘En nu jij!’ is een op maat programma voor jonge mantelzorgers. Elke jongere kiest zelf de vorm die het beste past: online, in een groep, individuele gesprekken, of een combinatie. Een kennismaking is altijd de eerste stap.

Voor overleg, of aanmelden van een jongere:
bel Markant 020-886 88 00   of  mail info@markant.org
Anne Stam is te bereiken op 06-24 89 18 64

Meer informatie: https://ennujij.nl/