Nu we nog weinig weten van de omicron-variant die op de loer ligt en ons weer in lockdown heeft doen belanden, zijn beschermende middelen als mondkapjes extra belangrijk. In sommige gevallen zijn beschermende middelen en zelftesten gratis beschikbaar bij de apotheek voor mantelzorgers, pgb-zorgverleners en vptz-vrijwilligers.

Het betreft geen nieuwe regeling, dit geldt al vanaf mei 2020. Maar gezien de huidige ontwikkelingen is het goed om mantelzorgers hier nogmaals op te wijzen.

 

Mondneusmaskers

Als u als mantelzorger aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u maximaal 100 mondneusmaskers bij de apotheek van de zorgvrager ophalen.

 • Het risiconiveau in de regio waar degene voor wie u zorgt woont is ernstig (3) of zeer ernstig (4) volgens het coronadashboard op Rijksoverheid.nl.
 • U bent meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorger voor de persoon voor wie u zorgt.
 • U woont niet op hetzelfde adres als de zorgvrager voor wie u zorgt.

 

Als pgb-zorgverlener kunt u de gratis mondneusmaskers ophalen, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het risico niveau in de regio waar degene voor wie u zorgt woont is zorgelijk (2) of hoger volgens het coronadashboard op Rijksoverheid.nl
 • U haalt het pakket mondneusmaskers op bij de apotheek van de zorgvrager. Deze controleert of er sprake is van pgb-zorg:
  Heeft de zorgvrager het pakket aangevraagd? De apotheek vraagt dan om de toekenningsbeschikking.
  Heeft u als pgb-zorgverlener het pakket aangevraagd? De apotheek vraagt dan om een zorgovereenkomst.
  De zorgvrager krijgt één pakket met mondneusmaskers per maand, ook als er meerdere mantelzorgers en pgb-zorgverleners zijn.

Aanvragen van zelftesten

Mensen die vanwege hun kwetsbare gezondheid in thuisisolatie verblijven, kunnen één keer per maand een pakket met 25 zelftesten aanvragen bij de apotheek. De voorwaarden zijn dat de zorgvrager:

 • in thuisisolatie zit vanwege een kwetsbare gezondheid.
 • niet gevaccineerd is of een afweerstoornis en verminderde immuunrespons heeft.
 • niet gevaccineerd is, op advies van de behandelaar of door jonge leeftijd.

De zelftesten worden geregistreerd op naam van de zorgvrager, maar kunnen worden opgehaald door een verzorgende.

Beschermende middelen bij de zorg voor iemand met coronaklachten

Uiteraard is het van belang dat iemand met coronaklachten snel getest wordt. Schakel hiervoor de huisarts of de GGD in.

Tot de testuitslag bekend is, kan de zorgvrager met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD-arts een ‘korte termijn pakket’ beschermende middelen krijgen bij de apotheek. Dit pakket is bedoeld om de zorgverleners te beschermen en bevat handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten, desinfectiegel. Onder de zorgverlener valt ook de vptz-vrijwilliger.

Is de testuitslag positief, dan kan huisarts of de GGD een elektronisch recept afgeven voor een gratis ‘lange termijn pakket’ persoonlijke, beschermende middelen. Het recept en het pakket staan altijd op naam van de zorgvrager.

Zie voor de uitgebreide regeling: Richtlijn VWS beschermende materialen voor mantelzorgers