Het nieuws wordt beheerst door de berichtgeving over het coronavirus (COVID-19). Dit leidt tot veel vragen en zorgen. Markant volgt de adviezen op van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Wat betekent dit voor vrijwilligers en mantelzorgers van Markant?
Tot onze spijt is ons advies aan onze vrijwilligers om cliënten en mantelzorgers niet te bezoeken. Ook zullen al onze trainingen en bijeenkomsten worden uitgesteld. Markant stelt alle cliënten en mantelzorgers op de hoogte van dit advies.

Dit advies is geldig tot 31 mei 2020 en kan tussentijds worden bijgesteld.

Wat kunnen vrijwilligers wel doen?
Het is voor cliënten en mantelzorgers extra belangrijk om juist in deze tijd contact te blijven houden. Vrijwilligers kunnen daarom wel met cliënten (beeld)bellen, mailen of per whatsapp in contact blijven.

Vragen?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met het algemene nummer van  Markant, centrum voor mantelzorg Tel. 020 886 88 00 of direct met uw coördinator.