Mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve zorg kunnen zich vanaf 18 mei door de GGD laten testen bij ziekteverschijnselen passend bij het corona virus. Verleent u zorg aan een kwetsbare patiënt en heeft u last van hoesten en/of  niezen en/of  koorts, dan kunt u zich laten testen.

GGD Amsterdam
De GGD Amsterdam heeft een aantal richtlijnen opgesteld die u moet volgen wanneer u ziek wordt.
Wanneer u ziek wordt moet u direct thuis blijven. Indien u samen met de verzorgde woont, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden.

Aanvragen van een test
Voor het aanvragen van een test neemt u contact op met de huisarts van uw verzorgde ( degene waarbij u mantelzorg verleent). De huisarts bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor een test en vraagt deze voor u aan bij de GGD. De GGD zal een afspraak met u inplannen en u vragen thuis te blijven tot de testuitslag bekend is. Deze is meestal binnen 48 uur na het afnemen van de test beschikbaar.  De kosten van de test worden vergoed door de Rijksoverheid.

Meer informatie
Voor meer informatie over het testbeleid van mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve zorg bekijk de pagina van de Rijksoverheid