Op dinsdag 10 mei 2022 wordt voor de 18e keer de Dag van de Beroerte gehouden. Op deze internationale dag wordt extra aandacht gevraagd voor de oorzaken en gevolgen van een beroerte of CVA. En die treffen ook mantelzorgers.

Op de Dag van de beroerte zetten we graag alle partners en naasten van mensen die door een beroerte zijn getroffen in het zonnetje. Want hersenletsel heb je niet alleen. Ineens ben je niet alleen partner, maar ook mantelzorger. Blij dat je partner of naaste de beroerte overleefd heeft, maar rouwend om wat niet meer is. Wist u dat meer dan 100 mensen per dag in ons land getroffen worden door een beroerte? De gevolgen kunnen ernstig zijn. Maar soms worden de gevolgen van een beroerte pas na een tijdje duidelijk.

Voor de Corona-periode werden er landelijk informatiemarkten en activiteiten georganiseerd op de Europese Dag van de beroerte, maar sinds 2020 zijn deze niet meer doorgegaan. Wel worden er lokaal activiteiten georganiseerd.

Wel is er een speciaal adviescentrum voor mensen die een beroerte hebben gehad én hun naasten. Mantelzorgers van deze patiënten kunnen hier dus ook terecht. Misschien heeft u vragen, of heeft u behoefte aan ondersteuning in de omgang met uw partner of naaste. Het Beroerte Adviescentrum kan u begeleiden, geeft advies en informatie. Ze helpen u wegwijs te worden in het aanbod van hulpverlenende instanties in Amsterdam. Meer informatie op Het Beroerte Adviescentrum.

Ook kunt u als mantelzorger terecht bij de Patiëntenvereniging Hersenletsel, voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Zij behartigen de belangen van deze groep. Daarnaast kunnen patiënten en hun naasten hier terecht voor lotgenotencontact, informatie en advies. Meer informatie op Hersenletsel.nl

Markant kan ook ondersteuning bieden aan mantelzorgers van mensen die door een beroerte zijn getroffen. Kijk bijvoorbeeld eens in de agenda welke cursussen en bijeenkomsten wij organiseren. Of vraag een vrijwilliger aan.