Op 7 april geeft Wieke Hengeveld (Markant) een online training over triadisch werken voor medewerkers in zorg & welzijn. Hierbij staat de samenwerking tussen mantelzorger, cliënt en beroepskracht centraal.  Oog hebben voor deze driehoek en de onderlinge verbanden leidt tot betere zorg, minder overbelasting en meer werkplezier. Toch is het in de praktijk niet altijd makkelijk. 

Wieke Hengeveld: “We horen regelmatig van beroepskrachten in de zorg dat het best lastig is om met mantelzorgers samen te werken en hen te ondersteunen. Je komt voor de persoon die ziek is, maar je krijgt daarbij ook met de mantelzorger te maken. Hoe verhoudt die zich tot jou als beroepskracht?” 

De triade
De verhoudingen tussen de drie betrokken partijen – de beroepskracht, de mantelzorger en de cliënt – kun je in een driehoek zetten: de triade.

De drie partijen hebben over en weer met elkaar te maken: ze werken samen, ondersteunen elkaar en zijn afhankelijk van elkaar. Om de zorg met elkaar goed te regelen is aandacht voor alle relaties in de driehoek van belang. 

Meer werkplezier
Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt al jaren vanuit de triade gewerkt; daar heeft het effectiever herstel en minder terugval opgeleverd. De laatste jaren wordt triadisch werken ook in andere sectoren toegepastHengeveld: Daar leidt het tot grotere tevredenheid bij cliënten en mantelzorgers over de zorg. Ook leidt het tot minder overbelasting bij mantelzorgers. En bij beroepskrachten leidt het tot meer werkplezier.”

Erkenning
Uit onderzoek blijkt dat erkenning van de rol van de mantelzorger en de zorg die hij/zij biedt heel belangrijk is. Daardoor houdt de mantelzorger de zorg langer vol. Hierdoor is soms minder inzet van formele zorg nodig. Wanneer de mantelzorger overbelast raakt en dit niet herkend wordt, kan dit ertoe leiden dat de cliënt niet meer de juiste zorg ontvangt. Hengeveld: “Hier ligt een rol voor de beroepskracht. Enerzijds om de kennis van de mantelzorger over de cliënt te benutten, want de mantelzorger in hierin expert. Anderzijds om te kijken of de mantelzorger de zorg volhoudt en hem/haar te ondersteunen.

Op 7 april vindt de online training ‘Triadisch werken, voor betere zorg’ plaats. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier