Van 1 tot 7 juni 2021 is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Tijdens deze week wordt landelijk aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren die opgroeien met zorg. 

Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.
Meer informatie over de landelijke campagne ‘Niet te missen’ vindt u hier.

Wat doet Markant?
Markant vraagt in de Week van de Jonge Mantelzorger op verschillende manieren aandacht voor jonge mantelzorgers. Zowel onder jongeren als ouders en professionals.

Voor jongeren
In samenwerking met andere instellingen en organisaties organiseren we op diverse plekken in de stad activiteiten voor jongeren. Zo geven we op een school voor voortgezet onderwijs in Noord workshops aan leerlingen, verzorgen we een spreekuur voor studenten aan de VU, en geven we in samenwerking met de jongerenwerkers van The Mall in West een workshop aan jongeren.

Voor ouders
In samenwerking met Ouder- en Kindteams Amsterdam organiseren we op 1 juni een een online bijeenkomst voor ouders over opgroeien met zorg of ziekte in het gezin. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij Markant via 020 886 88 00.

Voor beroepskrachten
Ook delen we deze week onze kennis over jonge mantelzorgers met andere professionals die werken met kinderen en jongeren. Zo organiseren we online sessies voor leerplichtambtenaren en medewerkers van de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Ook geven we voorlichting aan studentendecanen en brengen we een speciale nieuwsbrief uit over jonge mantelzorgers. De boodschap die we hierin centraal stellen is ‘Ga in gesprek!’. Op onze website reiken we tools aan om in gesprek te gaan met jonge mantelzorgers, en om in gesprek te gaan met ouders.

Contactpersoon
Aanspreekpunt bij Markant voor de Week van de Jonge Mantelzorger is Tessa Rademaker (T 06 42 22 40 51).