U bent mantelzorger als u langdurig onbetaald zorg verleent aan een familielid of andere naaste met een ziekte, beperking of verslaving. Markant helpt mantelzorgers in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht om de zorg vol te houden en in balans te blijven. Dat doen we door het inzetten van vrijwilligers, het geven van informatie en advies en het geven van cursussen en bijeenkomsten. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. Alle hulp is gratis.

Spreekuur voor mantelzorgers
Mantelzorgers in Diemen kunnen elke woensdagochtend terecht op het mantelzorgspreekuur in de Brede HOED. Karin van Bodegraven en Elsemieke Koolen, mantelzorgmakelaars van Markant, beantwoorden uw vragen rondom mantelzorg. De mantelzorgmakelaars kunnen ook worden gebeld en gaan zo nodig op huisbezoek. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020 – 886 88 00. U kunt bij hen terecht met uw vragen zoals:

· Waar vind ik de juiste hulp?
· Hoe vraag ik een indicatie aan?
· Welke financiële regelingen zijn er?
· Hoe ga ik om met alle veranderingen?
· Hoe kom ik weer aan mijzelf toe?
· Wat zijn de mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen?
· Zo nodig kan de mantelzorgmakelaar regeltaken overnemen.

Wat kan de mantelzorgmakelaar voor u doen?
De mantelzorgmakelaar geeft informatie en advies, zoekt zaken voor u uit, legt contact met hulpverleners, verwijst door, werkt samen met andere organisaties en biedt een luisterend oor.

Waar en wanneer
Spreekuur: elke woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
Locatie: De Brede HOED D.J. den Hartoglaan 8, 1111 ZC Diemen
Tel: 020 314 47 00

Maakt u liever een belafspraak?
Voor het maken van een afspraak met de mantelzorgmakelaar kunt tijdens kantooruren bellen met Markant via 020 88 68 800. Of mailen naar info@markant.org

Een vrijwilliger bij u thuis
Mantelzorg kan zwaar zijn. Zorg ook goed voor uzelf. Goed getrainde vrijwilligers van Markant kunnen uw naaste die zorg nodig heeft gezelschap houden, en aandacht geven. De vrijwilliger kan één of enkele dagdelen per week komen, uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen. Markant zet vrijwilligers in bij volwassenen en kinderen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben, mensen met dementie en mensen in de laatste levensfase. De hulp is gratis. Bel of mail naar Markant, centrum voor mantelzorg: 020 886 88 00 | info@markant.org Meer informatie

Meer informatie
Meer informatie over ons ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers vindt u hier