Markant biedt ondersteuning aan mantelzorgers en hun hulpbehoevende naasten in Amsterdam en Diemen. We helpen mantelzorgers de zorg voor hun partner, kind, ouder of andere naaste die chronisch ziek is of een beperking heeft, vol te houden. Dat doen we door het inzetten van getrainde vrijwilligers, ondersteuning in de laatste levensfase, netwerkcoaching, coaching sociaal werk, cursussen, themabijeenkomsten en informatie. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. De hulp is gratis.

Vrijwilligerszorg
Vrijwilligers van Markant kunnen uw naaste die zorg nodig heeft, een paar uur per week thuis gezelschap houden of iets leuks met hem/haar ondernemen, wandelen, een spelletje doen, koffie drinken en klessebessen. U heeft dan even de handen vrij om iets voor uzelf te doen. Vrijwilligers worden ingezet bij:

  • volwassenen en kinderen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben;
  • mensen met dementie;
  • jonge moeders met een lichte verstandelijke beperking;
  • mensen in de laatste levensfase.

Palliatieve terminale zorg
Markant zet specifiek getrainde vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) in om mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers te ondersteunen.
Thuis en in sommige verpleeghuizen. Ook geven wij informatie en advies, emotionele ondersteuning en nazorg.

Netwerkcoaches
Bent u mantelzorger en is de kring om u heen niet zo groot? Zou u graag meer contacten willen of activiteiten willen doen? Of wilt u graag hulp uit uw omgeving? U weet alleen niet hoe u dat moet aanpakken. De netwerkcoach helpt u graag.

Coaches sociaal werk
Als u of uw naaste in een woonzorgcentrum van Cordaan verblijft dan kunnen vrijwillige coaches sociaal werk u tijdelijk ondersteunen bij regelzaken en het op orde brengen van de administratie, variërend van het ordenen van de post, invullen van formulieren, meegaan naar instanties tot het inschakelen van het sociale netwerk.

Cursussen en themabijeenkomsten

Markant heeft een uitgebreid aanbod van cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers, zoals de cursus ‘De Zorg de Baas’ en de training ‘Werk en mantelzorg combineren’. Deze vinden op verschillende locaties in Amsterdam plaats. In Zuidoost organiseert Markant in samenwerking met Maatschappelijke Dienstverlening Zuidoost (MaDiZo) extra cursussen en themabijeenkomsten.
Meer info over het cursusaanbod vindt u op www.markant.org/agenda

Informatie
Informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning in Amsterdam en Diemen vindt u op onze website, in onze gratis digitale nieuwsbrief ‘Mantelzorgnieuws’ en op sociale media.