Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau is gebleken dat maar liefst vier miljoen mensen in 2014 mantelzorg gaf. Van de 18-64-jarige mantelzorgers heeft vijf op de zes betaald werk. Elf procent van hen moet regelmatig het werk onderbreken vanwege de mantelzorgtaak. Verder blijkt uit het onderzoek onder andere dat vrouwen vaker informele zorg geven dan mannen en dat mantelzorgers die zorg dragen voor mensen met psychische of psychosociale problemen het vaakst drempels ervaren bij het vragen van hulp aan anderen.

Nog veel meer interessante feiten en bevindingen kunt u lezen in het officiële persbericht. Of lees het hele rapport hier.