Op 20 september is het Wereld Alzheimer Dag. Een goede aanleiding om aandacht te vragen voor deze ziekte, en hoe daarmee om te gaan. Voor Markant ook aanleiding om extra aandacht te vragen voor de mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie: partners, zonen, dochters, vrienden en/of buren. Markant ondersteunt hen met de inzet van vrijwilligers en speciale workshops. Professionals kunnen bij Markant terecht voor informatie en advies over de ondersteuning van mantelzorgers.

In Amsterdam zijn naar schatting 8.000 inwoners met dementie. Velen van hen wonen thuis en krijgen zorg van partner, kinderen of andere naasten. 52% van de mantelzorgers die zorgt voor een naaste met dementie is zwaar belast, blijkt uit cijfers van Alzheimer Nederland, 3% zelfs overbelast. “Belangrijk dus om deze groep mantelzorgers goed te ondersteunen”, vindt Karin de Roo, manager van Markant. “De zorg is vaak intensief en langdurig. Vooral als de mantelzorger bij de verzorgde in huis woont, is het risico op overbelasting hoog.”

Inzet van een vrijwilliger
Markant zet vrijwilligers in om mantelzorgers te ondersteunen: bij chronisch zieken, bij kinderen met een beperking en ook bij mensen met dementie. Vrijwilligers krijgen een speciale training aangeboden in het omgaan met dementie. Markant merkt dat er veel vraag is naar ondersteuning bij dementie. Karin de Roo: “We zouden veel meer mensen willen helpen dan we nu kunnen. Om dat te kunnen doen, hebben we meer vrijwilligers nodig. Daarom zijn we in de Week van Dementie  in Zuid aanwezig om vrijwilligers te werven. Dat doen we onder andere met een virtual reality-activiteit op 18 september, waarbij je in de belevingswereld van mensen met dementie stapt.

Workshops en bijeenkomsten voor mantelzorgers
Dit najaar organiseert Markant speciale workshops voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie. Op 19 september is er een themamiddag in Zuidoost. Op 16 oktober start in Amsterdam Centrum een reeks van 5 workshops. Centraal staat het omgaan met dementie en de communicatie met de naaste met dementie. Mantelzorger Agnes zorgt voor haar zus met dementie: “Ik wilde haar helpen, dingen voor haar doen, en begreep niet waarom ze zo boos en afwerend reageerde. Door de workshop begrijp ik het gedrag van mijn zus veel beter.” Daarnaast sluit Markant regelmatig aan bij Alzheimer Cafés in de stad; hier ontmoeten mensen met dementie, mantelzorgers en andere belangstellenden elkaar.

Kennis delen
Professionals kunnen bij Markant terecht voor informatie of advies, of om een casus te bespreken. Thea Stomphorst, van het expertisecentrum van Markant: “We delen onze kennis graag. Beroepskrachten kunnen onze helpdesk bellen voor advies, of om een casus te bespreken. We denken graag mee over wat passende ondersteuning in een bepaalde situatie kan zijn.” De helpdesk is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 020 886 88 00.

Meer informatie
Factsheet Cijfers en feiten over dementie (Alzheimer Nederland)
Informatie over vrijwilligerswerk bij Markant