Het coronavirus raakt ons allemaal. Markant wil u met deze nieuwsbrief laten weten dat we blijven nadenken op welke manier wij u op een veilige manier kunnen blijven ondersteunen. Zo hebben wij tijdelijk een telefonisch mantelzorgspreekuur ingesteld, gaan we cursussen via videobellen aanbieden en geven onze vrijwilligers hulp op afstand. Met elkaar proberen we deze onzekere tijd het hoofd te bieden. Zorgen doe je samen.

Karin de Roo, manager Markant

Markant: Extra nieuws over mantelzorg en corona