Het Breinplein richt zich op het mentaal welbevinden van bewoners en maakt de thema’s dementie, geestelijke gezondheidszorg, gezonde leefstijl en bewegen zichtbaar en bespreekbaar met behulp van voorlichting, activiteiten en deskundigheidsbevordering.

Op donderdag 15 september opende Mathilde Corsten, directeur van Buurtteam Amsterdam Zuidoost, het Breinplein aan de Karspeldreef in Zuidoost.

Het Breinplein is een initiatief van Buurtteam Amsterdam Zuidoost, Civic Amsterdam, Odensehuis Amsterdam, Wijknetwerken Amsterdam, Markant, centrum voor mantelzorg, Cordaan, Alzheimer Nederland en BUURTVERBINDING.

De invulling van de activiteiten en voorlichting wordt verzorgd door Buurtteam Zuidoost en haar netwerkpartners. Met oog voor de belevingswereld van bewoners en de dynamiek in de wijk wordt gewerkt naar een wekelijkse programmering op het Breinplein. Het Breinplein is een fysieke plek waar vraag en aanbod samenkomen, maar is ook de naam waaronder diverse activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten op locatie kunnen worden georganiseerd.

Meer weten?
Kijk op Wijknetwerken of bezoek de activiteitenagenda van Civic Amsterdam.